Brzi mikrokredit za poljoprivredu

Poljoprivreda-3000_FB_1200x628.jpg

Da bi na vrijeme obezbijedili sjeme ili sadni materijal, kupili poljoprivrednu mašinu, stoku ili podmirili i druge troškove u svom poslu, sada je pravi trenutak za Brzi kredit za poljoprivredu na koji ne treba dugo čekati.

Iznosi do 3.000 KM bez troškova za obradu, sa rokom otplate do 36 mjeseci, grace periodom do 6 mjeseci.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

USLOVI MIKROKREDITIRANJA

Iznos mikrokredita: od 400 KM do 3.000 KM

Rok otplate: do 36 mjeseca

Grejs period: do 6 mjeseci

Bez naknade za obradu mikrokredita. 

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi 21,49%.

PRIMJER OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM

Rok otplate

mjeseci

NKS %

Troškovi

obrade %

EKS %

3.000

36

21,49

0,00

24,09

 

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

ONLINE PRIJAVA

Preporučujemo vam i sljedeći sadržaj

Prijavite se na naš newsletter